Ogłoszenia

Zamówienia publiczne:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

prowadzonym w trybie art. 138o ustawy
Prawo zamówień publicznych 

P/SP-1/2019

na wybór wykonawcy zadania: Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących na potrzeby prowadzenia zajęć nauki i doskonalenia pływania na lekcjach w-f dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Projekt umowy.pdf

Oferta.pdf

Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

Informacja-o-wyborze-oferty.pdf


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

prowadzonym w trybie art. 138o ustawy
Prawo zamówień publicznych 

P/SP-2/2018 

na wybór wykonawcy zadania: Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących na potrzeby prowadzenia zajęć nauki i doskonalenia pływania na lekcjach w-f dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Projekt umowy.pdf

Oferta.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja o wyborze oferty.pdf


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

prowadzonym w trybie art. 138o ustawy
Prawo zamówień publicznych 

P/SP-1/2018 

na wybór wykonawcy zadania: Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących na potrzeby prowadzenia zajęć nauki i doskonalenia pływania na lekcjach w-f dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu .pdf

Projekt umowy .pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja o wyborze oferty.pdf