Zarządzenia

Rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie nr 4/2019/2020                                                                                                                Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach                                                         z dnia 27 września 2019 r.                                                                                                                        w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

treść zarządzenia

 

Rok szkolny 2018/2019

Zarządzenie nr 5/2018/2019                                                                                                               Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach                                                         z dnia 27 września 2018 r.                                                                                                                        w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

treść zarządzenia

 

Rok szkolny 2017/2018

Zarządzenie nr 8/2017/2018                                                                                                                Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach                                                         z dnia 27 września 2017 r.                                                                                                                        w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018

Rok szkolny 2015/2016

Zarządzenie nr 2/2015/2016                                                                                                                 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach                                                       z dnia 16 września 2015 r.                                                                                                                            w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016

Zarządzenie nr 3/2015/2016                                                                                                Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach                                                       z dnia 21 września 2015r.                                                                                                                            w sprawie: wprowadzenia procedury postępowania z dzieckiem przewlekle chorym z Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gierałtowicach


 

Rok szkolny 2014/2015

Zarządzenie nr 1/2014/2015
Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gierałtowicach
z dnia 15 września 2014 roku                                                                                                                   
w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015

Zarządzenie nr 3/2014/2015
Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gierałtowicach
z dnia 30 września 2014 roku
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gierałtowicach


Rok szkolny 2013/2014

Zarządzenie nr 1/2013/2014
Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gierałtowicach
z dnia 2 września 2013 roku
w sprawie: zamknięcia głównych wejść do budynku szkoły i zachowania bezpieczeństwa podczas rozbudowy szkoły o segment N1

Zarządzenie nr 9/2013/2014
Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gierałtowicach
z dnia 24 lutego 2014 roku
w sprawie: kryteriów i terminów rekrutacji do przedszkola oraz kryteriów rekrutaji do szkoły podstawowej i gimnazjum dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły na rok szkolny 2014/2015 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gierałtowicach