Podstawa prawna

Podstawa i pliki uchwały:

„Uchwała Nr XLI/211/10 Rady Gminy Gierałtowice
z dnia 22 kwietnia 2010 roku
w sprawie: utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gierałtowicach
przy ulicy Powstańców Śląskich 41

linia

Statut Zespołu:

linia

Akt założycielski: